Pagos en efectivo en Odo
Presentación do uso de rexistros de caixa básicos para xestionar os pagos en efectivo en Odoo.
Odoo
View all
Pagos en efectivo en Odo
Vista gratuita
Presentación do uso de rexistros de caixa básicos para xestionar os pagos en efectivo en Odoo.
Odoo pagarés con vencementos
Vista gratuita
Exemplo de uso de pagarés con distintos vencementos en Odoo.
odoo ordes cobro
Vista gratuita
Emisión de ordes de cobro en Odoo mediante ficheiros SEPA.
odoo vencementos
Vista gratuita
Vencementos nas facturas

Default channel for slides, all public users can access content of this channel.